صنایع آب و فاضلاب

فرسودگی وخوردگی تجهیزات توزیع آب یکی از چالش‌های مهم سیستم‌های انتقال آب و فاضلاب می‌باشد. هزینه‌­ی خوردگی این تاسیسات در آمریکا هر ساله حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است که زیان اقتصادی بزرگی را به صنعت آب و فاضلاب تحمیل می‌کند، علاوه بر تولید آب قرمز که ناشی از خوردگی سطح داخلی لوله‌های چدنی و آهنی انتقال می‌باشد، مشکلات عدیده دیگری نیز در اثر خوردگی خط لوله به وجود می‌آید که موجب کاهش کیفیت آب و افزایش هزینه‌ها ، تعمیر و نگهداری سیستم‌های توزیع آب می‌شود، به طور کلی هدف از کنترل و کاهش خوردگی نه تنها کاهش خوردگی خطوط و تجهیزات توزیع بلکه به حداقل رسانی انتشار سرب و مس از سیستم‌های لوله کشی خانگی می‌باشد، پوشش دهی به روش غوطه وری گرم یکی از راه‌های موجود به منظور کاهش رسوب گذاری کلسیم کربنات در خطوط انتقال و تجهیزات و افزایش کیفیت آب و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری سیستم‌های توزیع آب می‌باشد.

 


چاپ