صنایع مخابرات و ارتباطات

در پخش و انتشار امواج یکی از المان‌­های مهم سیستم­‌های دکل و آنتن است، در اصطلاح دکل ­بندی سرفیدرها و رابط­‌ها از بخش‌­های مهم در پخش و نگهداری دکل و سیستم آنتن می­‌باشد، که در صورت عدم پوشش مناسب و رعایت اصول اولیه خسارت‌­های جبران ناپذیری به سیستم وارد می‌نماید و باعث قطعی برنامه­‌ها می‌شود، با توجه به اینکه دکل­‌ها در ارتفاع و در شرایط سخت جغرافیایی و آب و هوائی قرار دارند، و مدام در برابر تنش‌­های فشاری و کششی هستند، مناسب‌ترین روش محافظت استفاده از پوشش‌دهی به روش غوطه وری گرم در داخل مذاب روی می‌باشد.


چاپ