صنایع نفت و گاز

خوردگي از مهمترين مشكلاتی است كه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی با آن روبرو هستند كه مقابله با آن هزينه زيادي را تحمیل می‌کند.خوردگي می‌تواند بر روی عمر تجهيزات، بهره برداري از آنها، بازگشت سرمايه، كيفيت محصولات توليدي و... موثر باشد. خوردگی محدود به فلزات نبوده بلكه شامل مواد غير فلزي مانند پليمرها، مواد نسوز، مواد مركب و مواد ديگر نيز می‌شود.

تخمين­‌های هزينه‌­های سالانه خوردگي در ايالات متحده بين ۸ بيليون دلار تا ۱۲۶ بيليون دلار می‌باشد، ميزان هزينه­‌هاي خوردگی ذكر شده تنها مقدار هزينه‌­های مستقيم خوردگي است. هزينه­‌های غير مستقيم خوردگي حاصل از توقف پروسه توليد صنايع نفت، گاز و پتروشيمی، پايين آمدن بازده تجهيزات و خارج شدن از شرايط بهره برداری مطابق طراحی، هزينه­‌هايی است كه به هزينه­‌های ذكر شده افزوده می‌گردد. عدم توليد در هنگام توقف در يك واحد نفت، گاز و پتروشيمی جهت تعميرات مي تواند تا ميليون‌ها دلار در روز زيان وارد سازد. نشتی‌­ها در خطوط لوله و مخازن منجر به عدم توليد بهينه می‌گردد. اين نشتی‌ها می‌تواند باعث بروز آلودگی آب­‌های زير زمينی شده و مشكلات زيست محيطی را نيز ايجاد نمايد كه هزينه­‌های مورد نياز براي حل چنين مشكلاتی سرسام آور می‌باشد، اگرچه خوردگي اجتناب ناپذير است، ولی هزينه آنرا به مقدار زيادی می‌توان كاهش داد، یکی از روش‌­های پیشگیری از خوردگی استفاده از پوشش­‌های معدنی و آلی می‌باشد، که هم اکنون در کلیه تجهیزات بکار گرفته شده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفته است، پوشش‌هاي نسبتاً نازک فلزی می‌تواند سد يا مانع مناسبي بين فلز و محيط آن باشد. كار اصلی اين گونه پوشش‌ها مانند Zn بوجود آوردن سدی موثر بين فلز و محيط آن مي باشد، ایجاد پوشش‌های فلزی معمولا به صورت غوطه‌وری گرم می‌باشد.