صنایع سد سازی

امروزه از احداث سدها به منظور تأمین آب زراعی،آب آشامیدنی، کنترل سیلاب، پرورش آبزیان و ایجاد اماکن تفریحی و ... استفاده می­‌نمایند، در ساخت سدها مطالعات و برنامه­‌ریزی صحیح الزامی می‌باشد زیرا عدم رعایت اصول سدسازی ، خسارات جبران ناپذیر انسانی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت، این سازه‌ها به دلیل مجاورت با مواد خورنده موجود در آب در صورت عدم حفاظت مناسب در مدت زمان کوتاهی نسبت به عمر مفید خود از مدار استفاده و بهره برداری خارج شده و مشکلات عدیده‌ای را به وجود می آورند، ازطرفی خارج کردن تجهیزات از مدار به منظور تعمیرات اساسی و قطع جریان تقریباً ناممکن است، مناسب‌ترین روش پیشگیری از خوردگی پوشش دهی به روش غوطه وری گرم می‌باشد.


چاپ