صنایع ساختمان و ابنیه

امروزه فلزات مختلفی به طرق گوناگون در ساختمان­‌ها به کار می‌روند و به همین دلیل، مسئله خوردگی در ساختمان­‌ها گستره وسیعی را دربر می‌گیرد، فاکتورهای اصلی جوی که بر خوردگی‌ فلزات مؤثرند:

دما، میزان آلودگی ناشی از دی‌اکسید گوگرد و کلریدها و مدت زمانی که فلز تحت تأثیر رطوبت، خیس باقی می‌ماند،فولاد مسلح کننده و فولاد پیش تنیده، بخش بزرگی از فلز به‌کار رفته در ساختمان­‌ها هستند.

متداول‌ترین روش حفاظت فلز استفاده از پوشش گالوانیزه گرم است که پیش از احداث ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.


چاپ